Privacyverklaring

Het Vrijwilligers Informatie Punt (hierna te noemen VIP) valt organisatorisch onder Stichting Trefpunt Heiloo.

Het VIP verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant communiceren. In onze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.