Privacyverklaring

Het Vrijwilligers Informatie Punt (hierna te noemen VIP) valt organisatorisch onder Stichting Trefpunt Heiloo.

Het VIP verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In onze privacyverklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.