Vrijwilliger in Beeld

Vrijwilliger in Beeld

Elly is sinds augustus 2020 mentor van Niki. Toen ze stopte met werken wilde ze niet gelijk nieuwe verplichtingen aangaan. Ze wilde vooral leuke dingen doen. Tot ze in de krant de advertentie van Mentorschap Noordwest en Midden tegenkwam. Dat lijkt me leuk dacht ze gelijk. Elly: ‘Als mentor behartig je de zorgbelangen van je cliënt. Dat betekent niet dat je de belangen bepaalt, maar soms wel verwoordt. Je moet goed luisteren naar wat je cliënt nodig heeft en daarin ondersteunen. En hierin afstemmen met anderen om te zorgen dat dit ook lukt.’

Wandelen
Elly bezoekt Niki om de twee à drie weken. Niki woont in een appartement in een beschermd wonen-complex. Zij is gediagnostiseerd met schizofrenie. Ook hoort ze slecht en draagt een gehoorapparaat. ‘We gaan tijdens mijn bezoeken altijd eerst een rondje wandelen. Dat vinden we allebei fijn en dan kunnen we gelijk dingen bespreken. Zo’n wandeling maakt het gesprek makkelijker, omdat je stiltes kunt laten vallen en elkaar niet direct hoeft aan te kijken. Zo is het minder beladen. We bespreken dan dingen die nu spelen, maar praten ook over het verleden.’

Transparant
Elly en Niki hebben inmiddels een vertrouwensband opgebouwd. ‘Ik vind het belangrijk dat je als mentor betrouwbaar bent en je afspraken nakomt. Als ik wat beloof, dan doe ik dat ook. Ook wil ik graag transparant zijn naar Niki. Als ik over haar mail met de zorgverleners, dan neem ik haar daar in mee. Ik laat haar ook de verslagen lezen die ik maak over mijn bezoekjes en vraag of ze het eens is met de inhoud. Ik probeer ervoor te zorgen dat zij ook echt iets over zichzelf te vertellen heeft. Dat zij zoveel mogelijk zelf de regie houdt. Ik hoop dat ze meer zelfvertrouwen krijgt en stappen kan maken. Eigenlijk hoop ik dat ik straks overbodig ben, omdat ze het allemaal zelf weer kan.’

Raakvlakken
Een van de leuke dingen aan het mentorschap vindt Elly de samenwerking met andere mensen. Ook heeft het werk als mentor raakvlakken met haar achtergrond in het onderwijs. ‘Ik was ambulant begeleider van kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, die naar een reguliere basisschool gingen. Het was mijn taak om de mensen op school te adviseren en te begeleiden in het bieden van de juiste ondersteuning voor het kind. Dit deed ik samen met het kind en alle betrokkenen daar omheen.’

Tweede cliënt
Sinds kort is Elly mentor van een tweede cliënt. Dit is een Marokkaanse vrouw met beginnende dementie. Zij woont inmiddels in een zorginstelling. ‘Door de dementie is haar kennis van het Nederlands bijna verdwenen. Het wordt dus een uitdaging om goed contact met haar te krijgen. Maar ik houd wel van een uitdaging. Eerst goed luisteren en dan kleine stapjes maken en soms weer een stapje terug doen. Twee cliënten vind ik fijner, dan heb ik toch het gevoel dat ik meer doe. Maar twee is wel voldoende, het moet niet op werk gaan lijken.’

Interesse? Kijk hier voor vrijwilligerswerk bij Mentorschap.