Vrijwilliger in Beeld

Vrijwilliger in Beeld

“Dementie-voorlichting blijven geven is van groot maatschappelijk belang”

Op de vraag of dementie veel voorkomt antwoordt Teije Hooghiemstra (70) resoluut: “Momenteel is dementie met zo n 280.000 patiënten de duurste ziekte. Doordat mensen ouder worden zal dit aantal in de toekomst snel verdubbelen. Een op vijf mannen krijgt te maken met deze ziekte en vrouwen zelfs een op drie. De diagnose Alzheimer beslaat 70% van dementie. “Te genezen is het niet,” weet Teije. “Om de kans op de ziekte te verkleinen is het sowieso belangrijk om gezond te leven en geestelijk actief te blijven”.

Als gepensioneerd specialist in ouderengeneeskunde is Teije Hooghiemstra in zijn vrije tijd bestuurslid Voorlichting bij Alzheimer Nederland, afdeling Midden- Kennemerland. “Buiten dat ik zelf als oudere ook actief wil blijven, wil ik mijn jarenlang opgespaarde kennis over het ziektebeeld graag blijven uitdragen. Ik heb meer dan 30 jaar in verpleeghuizen gewerkt. Het geeft me voldoening dat ik ook nu, na mijn pensionering, een maatschappelijke bijdrage kan leveren en niet langs de zijlijn sta. Het bestuurswerk neem ik zeer serieus want het onderwerp is relevant genoeg. Ik zie het als een missie om dementie de wereld uit te helpen. Om het leven van de mantelzorger zo aangenaam mogelijk te maken, geef ik graag voorlichting. Dit doe ik door middel van het organiseren van ‘Trefpunten’ in de regio zoals het Alzheimer Café in Dorpshuis de Zwaan en voorlichtingsbijeenkomsten voor vrijwilligers via de Vrijwilligersacademie BUCH .

Het doel van een Alzheimer Trefpunt is vooral om mantelzorgers met elkaar in contact brengen. “Vaak zitten zij met vragen, stuiten op onbegrip en willen graag meer achtergrondinformatie. Dementie ontwikkelt zich in fases, waarbij de beginfase, de (h)erkenning essentieel is. Wordt hij/zij vergeetachtig? Is dit dementie? Totdat er dingen fout gaan. De diagnose is essentieel voor het verloop want deze opent de poort naar verdere hulp. De betrokkene is vaak dankbaar voor het antwoord op hun vragen en voelt zich gesterkt om de juiste informatie te horen.

Daarnaast proberen we contacten te leggen met IJmondgemeenten en hen te stimuleren om als gemeente ‘dementievriendelijker’ te laten zijn, door bijvoorbeeld het realiseren van passende woningen. Ook proberen we gaten te dichten in voorzieningen waar de gemeente verantwoordelijk voor is.”

De afdeling Midden-Kennemerland van Alzheimer Nederland.nl is dringend op zoek naar vrijwilligers en  bestuursleden, vooral bij pr en communicatie. Kijk hier voor meer informatie.