Vrijwilliger in Beeld

Vrijwilliger in Beeld

Margreet Bult laat senioren via de ‘Denk en Doe Club’ drempels overstappen

“Mede doordat er in de zorg veel is veranderd, wonen senioren langer thuis,” vertelt Margreet Bult (69). “Ik heb veel respect voor mensen die door omstandigheden alleen komen te staan en hun leven weer weten op te pakken, maar voor velen blijkt het toch een drempel om de deur uit te gaan. Ook al vinden ze een luisterend oor en persoonlijke aandacht fijn, toch blijkt het contact leggen voor hen moeilijk. Ik vind het fijn om hierin een schakel te kunnen en een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren via de ‘Denk en Doe Club’. Het doel is om mensen te helpen om die drempel over te stappen, zodat zij weer positief en actief in het leven komen te staan. Indien nodig kunnen wij daarnaast ook contact leggen met de thuiszorg en overleg plegen met de huisarts”.

De ‘Denk en Doe Club’, gevestigd in dorpshuis de Zwaan, is een initiatief van MaatjeZ, de S.U.S. en de gemeente. Sinds vier jaar coördineert Margreet samen met de vrijwilligers Wilma en Ria, wisselende activiteiten op de maandagen van 13.30 – 16.15 uur. De middag bestaat uit drie blokken met activiteiten die maandelijks variëren. “We beginnen met gezamenlijk koffie/thee drinken, bespreken de week en lezen samen de krant. De gesprekken komen vaak vanzelf op gang. Vervolgens doen we wekelijks wisselende activiteiten, zoals spelletjes, een quiz, of ik houd een lezing over een bepaald onderwerp en luisteren we naar muziek of een verhaal. Als afsluiting doen we een yoga activiteit, zodat de groep heerlijk ontspannen huiswaarts keert.”

Volgens Margreet is de ‘Denk & Doe Club’ ideaal voor deze doelgroep. “Voorheen organiseerden we activiteiten ‘op maat‘ bij de mensen thuis, maar even het huis uit en onder de mensen prikkelt de groep veel meer. Het mooie en interessante van dit vrijwilligerswerk is om te zien dat er iets gebeurt in een groep en hoe zich dat ontwikkelt. Ik zie de mensen opleven en actiever worden. Er worden initiatieven genomen, denken mee en stimuleren elkaar. Ook spreken ze zich uit: “Wanneer gaan we weer pannenkoeken eten bij Meet & Eat in de Slimp?” Ja er wordt echt uitgekeken naar de maandagmiddag, wanneer er weer een Denk en Doe Club is. Dit alles maakt dit vrijwilligerswerk zinvol!”