Vrijwilliger in Beeld

Vrijwilliger in Beeld

“Blijf niet achter de geraniums zitten maar ga wat doen, zeker voor een ander!”

Vrijwilligerswerk past Bank Beentjes (79) als een jas. Niet alleen was deze creatieve duizendpoot 23 jaar werkzaam als hoofd brandwacht bij de brandweer, nog altijd verricht hij werkzaamheden voor de Vereniging Oud Uitgeest en voor de Katholieke kerk. Uit ervaring als hovenier is Bank sinds 2003 ‘tuinkabouter’ bij de Katholieke kerk en verricht allerlei voorkomende werkzaamheden aan de gebouwen en onderhoud de tuin. Vanaf 2004 sloot hij zich ook aan bij de ‘kerkhofgroep’ om begrafenissen te verzorgen, alsmede het kerkhof en de graven te onderhouden. “Samen met een groep vrijwilligers hebben we de aanwezige urnenmuur uitgebreid en hebben een heuse ‘Maria-grot’ gerealiseerd. Op de eerste plaats vind ik het belangrijk dat monumenten behouden blijven. Ik verdiep me graag in de historie en breng het Uitgeest van weleer graag onder de aandacht. Ik vind het belangrijk dat de geschiedenis van Uitgeest bewaard blijft voor het nageslacht.

Toen bijvoorbeeld Waldijk gebouwd werd, is archeologisch onderzocht of er iets van waarde in de grond zat. Toen dit niets opleverde verbaasde dit ons, aangezien er in de Assummervaart wél scherven gevonden zijn. Archeoloog Rob van Eerden maakte dit aanhangig bij Provincie Noord-Holland waarop een archeologisch onderzoek uit voortgekomen is. Als lid van de ‘OerIJ groep vonden we destijds enorm veel scherven en waterputten uit het Romeinse Rijk. Een geweldige ervaring!”

Voor de Historische Vereniging verzorgde Bank ook nog een poos het beeldbankbeheer. Speciaal voor deze vereniging schreef hij een driedelige boekenreeks vol prachtige verhalen over Uitgeesters. “Wanneer ik bijvoorbeeld een diavoorstelling geef in het Dorpshuis blijkt dit altijd een groot succes. Het dorpse verleden leeft duidelijk merkbaar onder de inwoners.

Bij een baas had ik nooit een agenda nodig, maar bij al het vrijwilligerswerk had ik er wél een nodig,” lacht Bank. “Ik kan gewoon niet stilzitten en ook slecht ‘nee’ zeggen. Ik vind al het vrijwilligerswerk leuk, aangezien ik graag iets bijdraag aan de gemeenschap. Mijn motto? Blijf niet achter de geraniums zitten maar ga iets doen, zeker voor een ander.

Een beetje ‘hobbyen’ doe ik ook graag,” vertelt Bank trots wijzend op zijn vele gesoldeerde draadfiguren. “Maar ik maak ze ook graag in opdracht hoor!”

Zijn voorliefde voor weidevogels is duidelijk zichtbaar in de draadfiguren. “Al 16 jaar ben ik als lid van de vogelwerkgroep Uitgeest-Akersloot betrokken. We houden de registratie bij en beschermen in het voorjaar de nesten op de landerijen in Uitgeest en Akersloot: op Busch en Dam.”