Vrijwilliger in Beeld

Vrijwilliger in Beeld

Carla de Waal-Willems (65) poseert voor de RK Kerk in Uitgeest. Als we naar binnen stappen wijst ze op de Wensboom: “Hierin wordt anoniem wens en aanbod gehangen in de hoop dat deze door anderen opgepakt worden en vrijwillig, zonder vergoeding vervuld gaan worden. Maar dat kan ook via mij,” aldus Carla.

Sinds 3,5 jaar is Carla vrijwilliger bij de Parochiële Caritas Instelling (PCI) als secretaris. PCI betekent: Liefdevolle zorg, iets dat Carla graag biedt. PCI biedt financiële hulp aan onder andere de Voedselbank, Vluchtelingenwerk en hospices in de omgeving, maar ook aan mensen met een hulpvraag.

Naast het aanspreekpunt voor instanties en individuele hulpvragen te zijn, behandelt Carla ook de mail en post en notuleert de vergaderingen die ongeveer 7 keer per jaar plaatsvinden. “Belangrijk is dat je zowel administratief als communicatief vaardig bent, maar ook laagdrempelig, empathisch en begripvol,” aldus Carla. “Met het PCI-bestuur van Uitgeest, Castricum en Heemskerk hebben we een fijne samenwerking. Iedereen is heel betrokken en er heerst een goede sfeer. We zorgen dat de hulpvraag bij de juiste instanties terecht komt en in sommige gevallen schakelen we Socius in.

Individuele hulp vindt Carla het mooist om te kunnen bieden. “Er zijn schrijnende gevallen te noemen van mensen in financiële of sociaal-maatschappelijke nood. Zoals de scholier die voor het voortgezet onderwijs een fiets nodig had die zijn ouders wegens schuldsanering niet konden betalen. Of de gescheiden man uit Iran die we hielpen aan meubeltjes via de Kringloopwinkel. Of de moeder die geen geld had voor babyvoeding…” Naast deze hulp krijgen degenen die bij PCI bekend staan en het nodig hebben rond de kerst- en zomervakantie een extraatje.

“Dat zij voelen dat je hen wilt helpen en dat je echt iets voor hen kunt betekenen geeft mij veel voldoening en daarom doe ik het met veel liefde!”

Om in aanmerking te komen hoeft men geen lid van de kerk te zijn. Voor meer informatie over PCI: www.rkparochie-uitgeest.nl/pci