Vrijwilliger in Beeld

Vrijwilliger in Beeld

Vrijwilligerswerk zit Jan van der Putten (66) in het bloed. Momenteel is hij actief voor Vluchtelingenwerk Nederland, afdeling Alkmaar/Uitgeest als budgetbegeleider en bij Homestart Humanitas als opvoedbegeleider. “Ongeveer mijn leven lang heb ik vrijwilligerswerk gedaan, ik zou niet anders willen,” aldus Jan.

Via Vluchtelingenwerk ondersteunt Jan sinds driekwart jaar een gezin uit Eritrea zowel op financieel als op maatschappelijk gebied. De man woont al langer in Nederland en is sinds een maand herenigd met zijn vrouw. Zij verwachten hun derde kind. “Ik help hen fiscaal en met diverse zaken als afspraken voor de verloskundige en peuteropvang, al ligt dit nu stil i.v.m. coronamaatregelen.” Ook geeft Jan fietsles aan twee moeders uit Irak en hun kinderen. “Dat gaat heel goed, de pubers fietsen nu veilig over straat. Met een 4-jarig kind ben ik nog aan het oefenen. Dat de moeders ook zeer gemotiveerd om ook te leren fietsen vind ik geweldig! Vooraf heb ik wel een korte cursus gevolgd om cultuurkennis op te doen. In positieve zin hielp dit ook om mijn eigen visie op hulpverlening bij te stellen.”

Bij Homestart Humanitas heeft Jan een pedagogische taak en ondersteunt gezinnen met opvoedvragen. “Voordat mensen de reguliere hulpverlening raadplegen probeer ik hen handvatten te geven of vanuit eigen kracht te handelen.” Jan spreekt uit ervaring: samen met zijn vrouw hebben zij 30 jaar lang pleegkinderen opgevoed. “Je helpt niet alleen hen, maar het verrijkt ons leven ook.”

Jan is sinds 1 april gepensioneerd maar is zeker niet van plan te stoppen met vrijwilligerswerk. “Geen enkele non-profit organisatie kan functioneren zonder vrijwilligers. Ik blijf dit vrijwilligerswerk met plezier doen omdat het nuttig werk is, het geeft je een doel, bovendien houdt het je scherp!”