Vrijwilliger in Beeld

Vrijwilliger in Beeld

Foto: Marieke Bourgonje
Foto gemaakt door: Anita Webbe

Marieke Bourgonje (27) is vrijwilliger bij Scouting Uitgeest. Sinds haar 7e is ze al lid van de Scouting en vanaf haar 16e heeft ze een leidinggevende functie. Sinds een paar jaar leidt ze met veel plezier en toewijding de Welpengroep (jongens en meiden van tussen de 8 en 11 jaar).

Haar werkzaamheden zijn o.a. het organiseren en begeleiden van activiteiten, het onderhouden van contact met ouders/verzorgers en het organiseren van overnachtingen en het zomerkamp. Deze zomer zijn de welpen samen met de dolfijnengroep op kamp geweest in Maarn.

Als pedagoge is Marieke het werken met kinderen gewend. “Ik werk graag met kinderen. Scouting is een andere omgeving dan school of thuis waar kinderen elkaar én zichzelf leren kennen. Kinderen ontwikkelen sociale vaardigheden zoals samenwerken en het zelfstandig oplossen van conflicten. Daarnaast worden kinderen uitgedaagd om eigen grenzen te verleggen en persoonlijke competentie te vergroten.”

Niet alleen de kinderen worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen. “Door de jaren heen word je ook als leidinggevende uitgedaagd: in het begin zijn dat de vaardigheden van de leidinggevende, zowel binnen de groep als d.m.v. cursussen. Later zijn er mogelijkheden door verschillende functies te bekleden binnen de lokale groep, maar ook regionaal en landelijk”. Het leidinggeven geeft Marieke voldoening. “Voornamelijk het zien van de groei die kinderen doormaken in o.a. het zelfvertrouwen. Doordat wij met meerdere leidinggevenden zijn, is dit vrijwilligerswerk flexibel en makkelijk te combineren met werk en andere bezigheden. Het leidinggeven met anderen zorgt ervoor dat ook vriendschappen ontstaan. Enkele andere leidinggevenden zijn ook werkzaam in het onderwijs, waardoor we een pedagogisch goed onderlegde groep zijn” aldus Marieke. “We kijken naar de behoefte van het kind, zowel individueel als groepsgewijs en hoe wij ze sociaal kunnen uitdagen. Bij scouting gaat het vooral om leren vanuit ervaringen. Deze bieden wij zo veel mogelijk in verschillende vormen aan. Verder dagen wij kinderen uit door hen mee te laten denken over welke activiteiten zij willen doen en wat zij hiervoor nodig hebben. Op die manier groeien de kinderen in hun ontwikkeling en nemen ze de skills mee in het dagelijks leven. Voor nu én later!”