Vrijwilliger in Beeld

Vrijwilliger in Beeld

Sinds een jaar is Thijs Huisman (29) vrijwilliger bij DUEC (Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie). DUEC wil de energie die we in Uitgeest gebruiken het liefst binnen de grenzen van het dorp of in de regio opwekken. “Een mooie kans om minder afhankelijk te worden van import van energie en een kans om de lokale economie een stimulans te geven en te laten profiteren van collectieve voorzieningen,” aldus Thijs.

Hij onderzoekt binnen de DUEC ‘warmtegroep’ de mogelijkheid individueel of via een collectief warmtenet van het gas af te gaan met drie omkaderde alternatieven. Deze zijn inmiddels aan de gemeente Uitgeest gepresenteerd: Het stimuleren van het gebruik van duurzame, lokaal opgewekte energie in Uitgeest, het produceren of doen produceren of het collectief inkopen van energie. “Vanuit het klimaatakkoord via de regering wordt aangestuurd om een aantal wijken van het gas af te halen.
Gemeente Uitgeest heeft nog niet besloten welke wijken dat zijn. In andere gemeenten wordt vaak gekozen voor een collectief warmtenet. DUEC vindt het belangrijk dat energiekosten niet hoger worden voor inwoners en heeft onderzoek naar alternatieven laten doen. Eén van die onderzoeken richt zich om huizen per blok van het gas te halen en niet hele wijken in één keer. Hierdoor is men niet afhankelijk van één grote partij, maar wordt het behapbaar voor betrokkenen per blokje huizen. Ook wordt er onderzocht om gebruik te maken van gemaal Meldijk. Het water dat hierdoor gepompt wordt kan gebruikt worden als warmtebron (aquathermie) voor honderden huizen.

Tip: Schaf niet te snel een warmtepomp aan maar informeer wat de plannen zijn van de gemeente of neem contact op met DUEC via www.duec.nl. Zo kom je uiteindelijk tot een goede beslissing.”

Als vrijwilliger bij DUEC moet je het belang van duurzaamheid inzien en dat je ervoor wilt inzetten. Nadenken over alternatieven voor gas is al prima. Uiteindelijk gaat het erom dat de beste keuze gemaakt wordt en dat hoeft niet perse onze keuze te zijn. Het geeft me voldoening dat ik ondersteuning kan bieden en deel uit maak van DUEC. Het is erg leerzaam én je bent betrokken waar je anders geen weet van hebt.”