Vrijwilliger in Beeld

Vrijwilliger in Beeld

Deze maand zijn we in gesprek Herman Rasch (66)

“Heilige grond..” Zo omschrijft vrijwilliger Herman Raschde Eendenkooi in Uitgeest. Samen met negen vrijwilligers houdt Herman met veel passie en liefde dit culturele erfgoed en het ambacht van kooiker in stand. Sinds vijf jaar is de groene duizendpoot gediplomeerd kooiker en is ook vrijwilliger als gids bij Stichting Oer-IJ.

De eendenkooi, onderdeel van Landschap Noord-Holland, is sinds 1620 in gebruik en bestaat al 400 jaar. “Daarom willen wij dat de eendenkooi een officiële status krijgt  en op de cultuur erfgoedlijst vermeld wordt,” vertelt Herman. “We zijn zelfstandig werkende vrijwilligers maar wél alles in goed overleg met Landschap Noord-Holland met de geldende wetgeving in acht nemend. Wij zien het als een voorrecht om hier te mogen zijn. Het is onze missie om het ecologisch evenwicht te behouden. Het welzijn van de vele wilde eenden in deze ‘oase’ midden de polder heeft iets mystieks.”

In Nederland bestaan er 125 eendenkooien waarvan 75% voor educatie. Zo ook de eendenkooi in Uitgeest, al is deze wél vang-gerechtigd. Er is een strenge regelgeving met betrekking tot de jachtwet: alleen wilde eenden mogen bejaagd worden door een gediplomeerd kooiker met jachtopleiding. Een vaste kern van zeven vrijwilligers voeren, tellen en controleren de eendenkooi om de beurt, dagelijks, 365 dagen per jaar. Verder wordt het waterpeil zeer regelmatig gecontroleerd en plegen zij onderhoud waar dat nodig is. Op het terrein staat een kooihuisje, een werkschuur met voederhok en een kijk-hut. Herman: “De schermen rondom de kooi worden deze zomer vervangen. Degene die voert telt de eenden. Dit wordt in een logboek bijgehouden en vermeld in het jaarverslag van Landschap Noord-Holland. In dit vrijwilligerswerk is respect voor de natuur een voorwaarde én dat je in het team past.”

Foto: Twee van de tien vrijwilligers van de eendenkooi, rechts:Herman Rasch, links: Hans Welbers