Workshop Borging privacybeleid

Workshop Borging privacybeleid

In kader van de AVG heeft uw vrijwilligersorganisatie privacybeleid opgesteld en op de website van de organisatie geplaatst. Aan de leden en vrijwilligers is kenbaar gemaakt dat de organisatie over een privacybeleid of reglement beschikt. Maar hoe gaat de organisatie nu borgen dat wat in het privacybeleid is vastgelegd, ook daadwerkelijk wordt nageleefd?
In deze workshop opĀ  dinsdagavond 3 maart worden handvatten aangereikt om de vastgelegde afspraken te realiseren.
Meer informatie en opgeven kan via de website van de Vrijwilligersacademie.