Ondersteuning veilig vrijwilligerswerk

Ondersteuning veilig vrijwilligerswerk

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo vinden het belangrijk dat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties veilig hun werk kunnen doen en dat vrijwilligersorganisaties een beleid hebben op het gebied van sociale veiligheid. Daarvoor hebben de vrijwilligerssteunpunten in de vier gemeenten een aantal instrumenten ontwikkeld. Die kunnen de vrijwilligersorganisaties helpen het beleid goed op te zetten.

Onderzoek heeft aangetoond dat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict.

Per 1 november 2018 wordt de landelijke regeling Gratis VOG uitgebreid. Voor alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheids- en risicovolle situatie wordt de VOG gratis beschikbaar. De vrijwilligersorganisaties die beleid hebben ontwikkeld en afspraken hebben gemaakt over het voorkomen van (seksueel) overschrijdend gedrag komen daarvoor in aanmerking.

Ondersteuning door Steunpunten Vrijwilligerswerk
De vier steunpunten voor vrijwilligerswerk in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo bieden
ondersteuning bij het maken van preventief beleid.

Deze ondersteuning bestaat uit:

  • Informatieverstrekking door de steunpunten via hun websites, nieuwsbrieven en
    mediaberichten.
  • Trainingen via de Vrijwilligersacademie in de verschillende gemeenten:
    De eerste training start op woensdag 14 november
  • Individuele ondersteuning van vrijwilligersorganisaties.