Handreiking voor vrijwilligersorganisaties

Handreiking voor vrijwilligersorganisaties

Met deze handreiking kunnen vrijwilligersorganisaties protocollen opstellen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
De handreiking en de bijbehorende toelichting, die vrijwilligersorganisaties kunnen gebruiken voor het opstellen van de eigen richtlijnen, is gemaakt door vereniging NOV en Movisie.